Shopping Cart

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys ry (SMK Ry)
Perttolantie 3, 17410 Viitaila
+358407019926, info@smkry.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuula Havumäki
Perttolantie 3, 17410 Viitaila
+358407019926, info@smkry.fi

3. Rekisterin nimi

SMK RY verkkokaupan asiakasrekisteri-, lisenssimyyntijärjestelmä

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SMK Ry:n verkkokaupan asiakasrekisterijärjestelmän tarkoitus on ylläpitää asiakasrekisteriä lisenssin ostaneista asiakkaista ja tilaushistoriasta. Henkilötietoja käsitellään lisenssitietojen ylläpitoon ja kilpailujen hallintaan, sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä markkinointiin, mutta ne voidaan luovuttaa kilpailunjärjestäjälle.

5. Reskisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan luovuttamat asiakastiedot. Rekisteristä löytyy asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, jäsenkerho, osoitetiedot sekä tilaushistoria tilatuista tuotteista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse antamat tiedot kassalla.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

8. Tietojen säännömukaiset luovutukset

SMK Ry voi luovuttaa tietoja jäsentietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. SMK Ry voi itse tiedottaa lajiin liittyvistä tärkeistä asioista rekisterissä oleville.

SMK Ry voi luovuttaa tietoja kilpailunjärjestäjille. Luovutettava aineisto sisältää nimen, osoitteen ja mahdollisesti sukupuolen ja syntymävuoden sekä tiedon lisenssin voimassaolosta.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

Ensisijaisesti henkilön tunnistamisessa käytetään sähköpostiosoitetta. Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään henkilötunnuksen näkymistä. Tulosteet, joissa on henkilötunnukset tuhotaan silppuamalla tai polttamalla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta