SMK Ry ylimääräinen vuosikokous

Suomen Moottorikelkkailijat Ry:n ylimääräinen vuosikokous 25.5.2019 klo 10:00 Kajaanissa hotelli Scandic Kajanuksessa.

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja kurinpitomääräysten vahvistaminen.
Sääntömuutos koskee 8§, alla vanha ja ehdotus korvaavaksi.

Ote säännöistä.


Kurinpitomääräykset


SMK Ry